Begin 2024 goed nieuws: woningmarkt veert weer op

De eerste maand van 2024 zit er alweer bijna op. Het is altijd goed om het jaar met een positieve toon te beginnen, en daarom behandelen we in deze blog ook een positief nieuwsbericht. Namelijk dat de woningmarkt weer opveert. In deze blog bekijken we deze ontwikkeling en de oorzaken die daar volgens ABN Amro achter zitten.

27 januari ’24, Guy van Rijn

ABN Amro positief

De woningmarkt veert weer op. Dat zegt het recente rapport Woningmarktmonitor van ABN Amro. De hoofdstrekking is dat door hogere lonen woningzoekers meer te besteden hebben waardoor huizenprijzen weer stijgen. Daarnaast liggen mogelijk lagere hypotheekrentes in het vooruitzicht, waardoor de vooruitzichten voor de lange termijn gunstig zijn. ABN Amro schat dat huizenprijzen dit jaar met gemiddeld 4% zullen stijgen in plaats van de eerder geschatte 2.5%. Volgend jaar (2025) wordt een stijging van 3% verwacht.

 

Ook de dalende inflatie wordt als factor genoemd voor de stijgende huizenprijzen. Voor de toekomst houdt ABN Amro er rekening mee dat hypotheekrentes de komende tijd zullen gaan dalen als gevolg van verwachtte renteverlagingen van de centrale bank. Niet alleen wordt verwacht dat de woningprijzen verder zullen stijgen. Er wordt namelijk ook verwacht dat het aantal transacties op de woningmarkt zal toenemen. De door ABN Amro eerder verwachtte daling van 2,5% dit jaar is bijgesteld naar een 0,5% stijging.

Nieuwbouwmarkt veert toch (licht) op

Alhoewel het tegenvallende aantal opleveringen in de nieuwbouwmarkt het aantal transacties drukt, ziet ABN Amro toch lichtpuntjes in de nieuwbouwmarkt. Een van die lichtpuntjes ziet ABN Amro in de verruimde leencapaciteit bij aankoop van een duurzame woning. Hoe beter het energielabel, hoe hoger het maximale leenbedrag. Aangezien de meeste nieuwbouwwoningen een redelijk tot goed energielabel hebben, worden die met deze maatregel iets betaalbaarder. Naar deze maatregel verwezen we al in onze blog van november vorig jaar.

Starter laat zich niet uit het veld slaan

Verder blijven starters actief op de woningmarkt. Mede door een aantal maatregelen waarnaar wij ook in onze blog van november verwezen, zoals de verruiming van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting en de verhoogde NHG-grens, laten starters zich niet afschrikken door de krapte op de markt. Het aandeel starters dat in het laatste kwartaal van vorig jaar een hypotheekaanvraag deed, nam toe. Het totaal aantal hypotheekaanvragen steeg daarbij ook.

Kritische kanttekening

Het is natuurlijk maar de vraag of de geconstateerde stijging in woningprijzen wel goed is voor de gemiddelde Nederlander. De hogere lonen gelden natuurlijk niet voor iedereen, niet voor ondernemers en ook niet voor zij die door hun baan verliezen. Er is natuurlijk ook een grote groep Nederlanders die er niet op vooruit is gegaan de laatste jaren. Let er bijvoorbeeld op dat de cijfers over loonstijging die ABN Amro van het CBS gebruik gemiddelde zijn en geen medianen. Een gemiddelde zegt immers niet veel over de werkelijke verdeling van het inkomen over de gehele bevolking. Maar dat ter zijde.

Voor mensen die op basis van hun inkomen in de categorie potentiële woningzoekers vallen, zijn de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt wellicht goed nieuws. Voor hen liggen er weer kansen op de woningmarkt. Dat is op zich al mooi, en een vrolijke noot om 2024 mee te starten. Prinsenstad Makelaardij staat je graag bij als je van de genoemde opleving op de woningmarkt gebruik wilt maken. Wij begeleiden als full-service makelaardij jouw gehele verkoop- of aankoopproces. Ook taxaties doen we graag voor je!