Privacy- en Cookieverklaring

Prinsenstad Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: Frans van Rijn
Buitenwatersloot 110, 2613 SV Delft
Telefoon: 0654715736
KvK-nummer: 67949894
info@prinsenstadmakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Prinsenstad Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW gegevens
• Identiteitsgegevens
• Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prinsenstadmakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prinsenstad Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om een huurcheck te kunnen uitvoeren;
• Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
• Prinsenstad Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor controle op toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Geautomatiseerde besluitvorming

Prinsenstad Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prinsenstad Makelaardij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Prinsenstad Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens woning, bedrijfspand, agrarisch vastgoed Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij Prinsenstad Makelaardij
NAW en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en identiteitsgegevens. Notaris, koper, (ver)huurder, aankoop- verhuurmakelaar, huurcheck, belastingdienst 10 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. geen 02 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woon- of huurwensen zijn opgenomen. geen 02 jaar
De reden van verkoop, koop, verhuur of huur geen 02 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. Indien met Prinsenstad Makelaardij afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, Pararius, andere huizenwebsites en op de website van Prinsenstad Makelaardij. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. Aan huizenwebsites door toepassen van software (Wazzup/Venum-Kolibri) in gebruik bij Prinsenstad Makelaardij. 10 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Belastingdienst 10 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koop- of huurcontract op te stellen. Notaris, koper, (ver)huurder,  aankoop- verhuurmakelaar, huurcheck, belastingdienst 10 jaar
Wanneer de woning is verkocht/verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. Notaris, koper, (ver)huurder, aankoop- verhuurmakelaar, huurcheck, belastingdienst 10 jaar
Overige informatie die u aan de Prinsenstad Makelaardij verstrekt. geen 02 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Prinsenstad Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prinsenstad Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Prinsenstad Makelaardij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Prinsenstad Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Bedrijfsnaam invullen geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prinsenstad Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bedrijfsnaam invullen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prinsenstadmakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Prinsenstad Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Prinsenstad Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@prinsenstadmakelaardij.nl