Woningprijzen 2024 waarschijnlijk stabiel of stijgend

Het einde van 2023 is bijna daar en we staan klaar om het glaasje te heffen en elkaar het beste te wensen. Een nieuw jaar betekent kansen en bedreigingen, zo ook op de woningmarkt. Niemand heeft een glazen bol, maar met behulp van statistiek valt er een hoop te voorspellen. Prinsenstad Makelaardij bezocht de bijeenkomst van het Expertisecentrum Woningwaarde deze maand. We geven je een samenvatting van de verwachtingen die op de bijeenkomst over de woningmarkt werden uitgesproken. 

Woningprijzen afgelopen jaren

Misschien is het, voordat we overgaan tot voorspellingen voor 2024, goed om even terug te blikken op wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Dat is een verhaal van grote schommelingen. Vanaf 2015 was er volgens het CBS een stijgende lijn te zien in de mediane verkoopprijs van bestaande woningen. Daar kwam in de jaren 2020 en 2021 nog een versnelling in. Aan deze stijging kwam eind 2021 en begin 2022 een einde. Dit had vooral te maken met gestegen rentes op hypotheken.

Sinds 2022 zagen we volgens het CBS een voorzichtige daling in huizenprijzen tot ongeveer eind 2022. Vanaf 2023 is er juist weer een lichte opleving te zien in de mediane verkoopprijs van woningen die tot dit moment doorzet. Vooral in de grafieken van het CBS over mediane verkoopprijzen per m2 is deze lichte opwaartse trend zichtbaar.

grafiek mediane woningprijzen per m2 

Grafiek 1: Mediane verkooprijs per m2 naar woningtype van 2013 Q3 tot 2023 Q3 [1]. 

Voorspellingen TU Delft

Nu is het de vraag wat de huizenprijzen het komende jaar en eventueel daarna gaan doen. Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, verwacht dat de krapte op de woningmarkt verder toeneemt[1]. Hij verwacht dat het aantal transacties, voornamelijk door minder verkoop van nieuwbouwwoningen, verder zal dalen. Door deze krapte, maar ook door een druk op de hypotheekrente, daling van de inflatie en hogere leencapaciteit verwacht Boelhouwer een stijging in koopprijzen van bestaande woningen van 5-10%.

De nieuwbouwproductie staat fors onder druk door verschillende factoren. De komende twee jaar zullen er hierdoor minder opleveringen van nieuwbouwwoningen zijn. Door verandering in regelgeving op het gebied van energie labels en hypotheken is de vraag naar nieuwbouwwoningen juist hoger. Zo wordt ook een stijging in prijzen binnen de nieuwbouw verwacht per m2.

Volgens Boelhouwer verbeterd de positie van starters licht. Dat komt voornamelijk doordat beleggers minder actief zijn en er zo meer ruimte is voor starters. Er is ook een toename van het aantal betaalbare koopwoningen in nieuwbouwprogramma’s te zien. 

Het CPB ziet het anders

De modellen van het CPB laten iets anders zien. Het CPB zegt in 2023 een daling van de woningprijzen te zien van 6,8% en verwacht dat de woningprijzen in 2024 stabiliseren met nog 0,5% daling in prijzen[2]. Zij geven daarbij als prijsdrukkende factoren een doorwerking van de hogere rente en een negatief marktsegment. Prijsopdrijvend was in 2023 de stijging van het gemiddelde reële inkomen. Het CPB verwacht dus in 2024 een stabilisatie van huizenprijzen en daarna groei in lijn met de inkomstenontwikkeling. 

Conclusie

Zoals eerder gezegd heeft niemand een glazen bol, en voorspellingen zijn niet geheel eenduidig. Toch valt uit de voorspellingen van een aantal experts op te maken dat de woningprijzen volgend jaar waarschijnlijk stabiliseren en misschien zullen stijgen. Zeker is dat de markt voor nieuwbouwwoningen krap is en nog krapper wordt. Misschien toch reden om voor bestaande bouw te gaan? Als dat het geval is, dan helpt Prinsenstad Makelaardij je graag bij jouw zoektocht.[1] Presentatie: Ontwikkelingen op de koop- en hypotheekmarkt 2023 Q3, P. Boelhouwer, Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde, 7 december 2023.

[2] Presentatie: Het CPB Woningprijsmodel, Jort Sinninghe Damsté, Colloquium Expertisecentrum Woningwaarde, 7 december 2023.