Op zoek naar een nieuwe woning; eerst kopen, of eerst verkopen?

Op zoek naar een nieuwe woning; eerst kopen, of eerst verkopen? 

Bij huizenzoekers komt wel eens de vraag naar boven of het beter is om eerst een huis aan te kopen en dan je huidige woning te verkopen, of andersom. Voor starters is deze vraag natuurlijk niet van belang, maar voor mensen die al een huis bezitten is het wel degelijk een relevante vraag. Welke van de twee opties het beste is in de huidige markt, eerst verkopen of eerst kopen, zetten we voor je uiteen.

 Huizen in de Ecoduswijk in Delft.

De huizenmarkt op dit moment

Voor een antwoord op de vraag; eerst verkopen of eerst kopen, moeten we een blik werpen op de ontwikkelingen op de huizenmarkt op dit moment. Is het een kopermarkt of een verkopersmarkt? Het antwoord is niet geheel eenduidig. Het is algemeen bekend dat de gemiddelde huizenprijzen sinds eind 2022 aan het dalen zijn. Van een echte crash is geen sprake, maar toch zijn huizenprijzen in juli sinds hetzelfde moment vorig jaar met gemiddeld 6% gedaald[1]. Dit blijkt uit cijfers van ABN AMRO.

Tegenover deze algemeen dalende trend in huizenprijzen staan wel de recente berichten van onder andere het NVM. Zij stellen namelijk dat de gemiddelde verkoopprijs van bestaande bouw in het tweede kwartaal van 2023 met 2,8% steeg ten opzichte van het eerste kwartaal[2]. Zij suggereren daarmee dat de woningmarkt zich weer aan het ‘herstellen’ is. VBO stelt dat de gemiddelde prijsindex van bestaande woningen in juni 2023 met 0,2 procent steeg ten opzichte van een maand ervoor. Tegelijkertijd geeft VBO wel aan dat de gemiddelde prijs in juni 2022 ten opzichte van een jaar eerder met 5,5% daalde. 

De algemene trend op de huizenmarkt lijkt dus nog steeds dalend te zijn. Ook voor komend jaar gaat ABN AMRO uit van een dalende trend in gemiddelde verkoopprijs. De lichte opleving van afgelopen kwartaal is waarschijnlijk van tijdelijke aard, waarbij het tweede kwartaal gebruikelijk meer transacties laat zien dan in andere kwartalen. Starters die nu hun kans grijpen zouden een mogelijke verklaring kunnen vormen. Het aandeel starters dat een huis kocht op de totale verkopen nam namelijk toe. Het is voor de lange termijn wellicht beter om te vertrouwen op de prognoses van ABN AMRO, dan op berichten van een lichte opleving. Voor dit jaar en komend jaar kunnen we dus uitgaan van dalende huizenprijzen.

Kopersmarkt of verkopersmarkt?

Maar wanneer is het een kopersmarkt, en wanneer een verkopersmarkt? Dat hangt af van het vraag en aanbod. Tot en met 2022 was de vraag naar woningen, mede door dalende hypotheekrentes, hoog. Het aanbod was relatief klein ten opzichte van die vraag. Voor aantrekkelijke woningen was het geen uitzondering om tientallen geïnteresseerden te hebben. Dit was een markt waarin verkopers in het voordeel waren, en dat wordt ook wel een verkopersmarkt genoemd. Nu is de situatie anders. 

Door gestegen hypotheekrentes is de vraag naar woningen gedaald. Mensen kunnen zich door hogere rentes minder snel een huis veroorloven. Maar zij die het wel kunnen veroorloven, zullen minder concurrentie ondervinden van andere huizenzoekers. Daarbij is het aanbod misschien iets gestegen door verhuurders die hun woningen te koop zetten. Door een structureel woningtekort kun je van een echte kopermarkt niet spreken. Toch is het nu misschien iets makkelijker voor de gemiddelde woningzoeker om een woning aan te kopen dan een jaar terug. Je zou kunnen zeggen dat we nu een kopersmarkt hebben. 

Eerst kopen, of eerst verkopen?

De vraag rest nog altijd of het in een kopersmarkt verstandig is om eerst te kopen of eerst te verkopen. Het antwoord is vrij simpel. Het is in deze markt verstandiger om eerst je huidige woning te verkopen. In een afkoelende of dalende markt weet je namelijk minder zeker hoe snel je je huidige woning kunt verkopen en voor hoeveel. Er is immers minder vraag naar woningen.

Door eerst te verkopen, voorkom je dat je straks al een nieuwe woning hebt aangekocht, maar je huidige woning nog niet hebt verkocht. In dat geval zou je dubbele hypotheeklasten hebben, en dat wil je niet. Ook weet je wanneer je je woning hebt verkocht, wat je budget precies is voor je volgende woning.

Natuurlijk zijn er mensen die toch eerst een woning willen aankopen, voordat ze overgaan tot verkoop. Soms spelen praktische overwegingen een rol. Ze willen bijvoorbeeld niet tijdelijk huren tot ze iets nieuws hebben gevonden. Ook kan het zijn dat ze financieel meer zekerheid hebben, en daardoor minder afhankelijk zijn van de opbrengst van hun huidige woning. Ook dat laatste is begrijpelijk.

Wat je voorkeur ook heeft, eerst kopen of eerst verkopen, denk er goed over na, en neem mee dat we ons nu meer in een kopersmarkt bevinden dan tot voor kort. Wat je ook besluit te doen, Prinsenstad Makelaardij kan jou helpen bij de aan- en verkoop van jouw woning. Het is immers jouw leven, en het is jouw plek.