Woelig water op de huurmarkt; wat is er in de afgelopen jaren veranderd?

Ook dit jaar veranderen er weer een aantal regels met betrekking tot de verhuur van woningen. Sommige veranderingen zijn begin dit jaar al ingegaan, anderen staan bijna te gebeuren. Jij wilt natuurlijk goed op de hoogte blijven. Om het jou makkelijk te maken zet Prinsenstad Makelaardij de belangrijkste veranderingen in huurwetgeving op een rijtje.

1.   Wet maximering huurprijsverhoging (geliberaliseerd)

Zoals de naam al suggereert regelt deze wet de maximale verhoging die verhuurders mogen doorvoeren. Voor de goede orde; deze wet bepaalt niet een maximale prijs die verhuurders bij aanvang van een contract mogen vragen, alleen de verhoging ervan. De wet is in 2021 ingegaan om te voorkomen dat huurders zouden worden geconfronteerd met extreme prijsstijgingen. Die prijsstijgingen hadden te maken met de toen hoge inflatie.

De wet zou mei 2024 aflopen en daardoor nu niet meer gelden, maar is verlengd tot mei 2027 vanwege aanhoudende dreiging van prijsstijgingen op de huurmarkt. Verhuurders blijven dus langer te maken houden met een maximale huurverhoging per jaar die ze mogen doorvoeren. De maximale huurstijging is de wettelijke inflatie +1%.

2.   Wet vaste huurcontracten

De wet vaste huurcontracten is een nieuwe wet die bepaalt dat vaste huurcontracten de norm worden in plaats van tijdelijke contracten. Dit is bedoeld om huurders meer zekerheid te geven. Ze worden hiermee beschermd tegen verhuurders die tijdelijke huurcontracten aanbieden terwijl permanente huurcontracten de norm moet zijn.

De wet treedt per 1 juli 2024 in werking. De wet bepaalt wel dat er enkele uitzonderingen zijn waaronder nog steeds tijdelijke huur mag worden aangeboden. Het gaat te ver om al deze uitzonderingen te benoemen, maar enkele ervan zijn bijvoorbeeld vakantiehuur en contracten voor studenten die slechts tijdelijk in Nederland verblijven. Een belangrijk detail binnen de wetgeving is de bepaling dat tijdelijke huurcontracten niet meer automatisch eindigen bij de einddatum, maar in theorie doorlopen, tenzij een van beide partijen de huur opzegt.

3.   Wet goed verhuurderschap

Deze wet werd in juli 2023 van kracht en is bedoeld om ongewenste vormen van huur tegen te gaan. De gemeente heeft hier volgens deze wet bevoegdheden voor gekregen. Uiteindelijk is de bedoeling dat de wet de leefbaarheid in buurten verbeterd. De wet regelt dat verhuurders zich aan een aantal regels moeten houden bij hun omgang met huurders. Enkele voorbeelden zijn de verplichting om een schriftelijke verhuurovereenkomst op te stellen maar ook het verbod om een hogere waarborgsom te vragen dan wettelijk is toegestaan.

Dankzij deze wet kan de gemeente ook voor bepaalde vormen van verhuur, bijvoorbeeld voor verkamering, een vergunningsplicht instellen in bepaalde gebieden als daar redelijke noodzaak voor bestaat. Deze vergunningsplicht betekent dat aspirant-verhuurders in bepaalde gebieden binnen een gemeente eerst een vergunning moeten aanvragen voor een bepaalde vorm van verhuur, voordat zij huurders mogen accepteren. Doen ze dat niet, dan kan de gemeente sancties opleggen.

Vanaf januari 2024 geldt dat iedere gemeente een verplicht meldpunt moet hebben voor huurders bij misstanden door verhuurders. De verhuurder moet de contactgegevens van dit meldpunt aan de verhuurder melden. Verder moet vanaf dit jaar de werkwijze van de makelaar schriftelijk zijn vastgelegd en openbaar te vinden zijn.

4.   Wet verruiming sluitingsbevoegdheden (etc.)

In januari 2024 trad de wet verruiming sluitingsbevoegdheden burgemeester en ontbindingsmogelijkheden in werking. Daarmee krijgt de burgemeester meer bevoegdheden om woningen te kunnen sluiten voor verhuur. Daarnaast worden met deze wet ontbindingsmogelijkheden voor huurcontracten met huurders uitgebreid. Deze wet lijkt een sluitstuk te vormen op de wet goed verhuurderschap, omdat met deze wet maatregelen kunnen worden genomen als de voorgaande wet wordt overtreden.

De burgemeester had vóór deze wet in werking ging als sluitingsbevoegdheden. Deze bevoegdheden worden met de nieuwe wet uitgebreid. Enkele voorbeelden zijn bedreiging met ernstig geweld nabij een verhuurde woning of het aantreffen van wapens in de woning waardoor de openbare orde wordt verstoord. De wet is daarmee vooral bedoeld om ondermijnende activiteiten (criminaliteit), die wordt georganiseerd vanuit huurwoningen, beter te kunnen bestrijden. 

5.   Wet betaalbare huur

Deze voorgestelde wet betreft een beruchte wet waar wij als makelaardij eerder over hebben geschreven. Waarschijnlijk komt de wet er vanaf 1 juli 2024, alhoewel er nog moet worden gestemd door de Eerste Kamer over aanpassingen en de handhaving door gemeenten waarschijnlijk niet direct zal plaatsvinden. Deze stemming gebeurt op 25 juni dit jaar. Het voornaamste doel van de wet is het beter beschermen van huurders doormiddel van het aan banden leggen van huurprijzen in het middensegment.

De wet betekend dat vanaf inwerkingtreding huurwoningen in het middensegment slechts tegen een maximale prijs verhuurd mogen worden. Het gaat om alle huurwoningen die 186 punten of minder scoren op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS-puntenstelsel). In combinatie met de wet maximering huurprijsverhoging betekent dit dat het grootste deel van de huurmarkt volledig aan banden wordt gelegd.

De wet regelt ook dat de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel dwingend wordt, wat het eerst nog niet was. Gemeenten krijgen de taak toezicht te houden op de wet. De gemeente kan bijvoorbeeld een huurvergunning intrekken of een last onder dwangsom aan de verhuurder opleggen. Daarnaast staat in deze wet dat huurders zich in meer gevallen kunnen melden bij de huurcommissie.

Conclusie

Al met al is er veel veranderd op de huurmarkt. Vooral de laatste wet zal een impact hebben op de huurmarkt voor nieuwe huurovereenkomsten vanaf juli 2024. Veel beleggers hebben hier al op voorgesorteerd door hun huurwoningen te verkopen.

Heb je misschien advies nodig over de verhuur van een woning in Delft en omgeving of wil je misschien stoppen met verhuren je woning te koop zetten? Prinsenstad Makelaardij staat je graag bij in deze en andere gevallen. Je kunt ons mailen, bellen of een bericht achterlaten op onze website.