Krappe woningmarkt in Delft: wat zijn kansrijke oplossingen?

Volgende de laatste berekeningen van ING[1] stijgen de gemiddelde huizenprijzen dit jaar met 5 tot 8 procent. De eerdere voorspelling was nog 4 procent. Volgens de ING komt deze prijsstijging voornamelijk door loonstijgingen en de lagere hypotheekrentes, maar ook door de aanhoudende krapte op de woningmarkt. In deze blog geeft Prinsenstad Makelaardij oplossingen waarmee de krapte binnen de gemeente Delft verminderd kan worden.

 
Woningen in Delft Oost (© Foto: Guy van Rijn) 

Wat er precies aan de hand is op de woningmarkt en wat de exacte voorspellingen zijn, dat hebben we in eerdere blogs uiteengezet. Verder valt er op lokaal niveau weinig te doen aan loonsverhogingen en lagere hypotheekrentes. Daarover discussiëren heeft geen zin. Toch zijn er wel oplossingen die gemeentes kunnen implementeren om de genoemde krapte op de woningmarkt te verminderen. De krapte op de woningmarkt betekend simpel gezegd dat er te weinig woningen zijn voor de vraag naar woningen.

Oplossingen binnen gemeentebeleid

Krapte vinden we ook zeker op de Delftse woningmarkt. Delft, een mooie stad centraal tussen Den Haag en Rotterdam gelegen, kent een grote groep aspirant-kopers bestaande uit starters, gezinnen, arbeidsmigranten en afgestudeerden. Daarvan zijn sommigen wanhopig op zoek naar een woning. De woonvisie van delft 2023-2028 mikt voornamelijk op nieuwbouw. Nieuwbouw is prima, maar gaat in deze mate de krapte op de woningmarkt in Delft niet oplossen. Meer kansen kan Delft vinden binnen de bestaande woningvoorraad.

Vooralsnog is het Delftse beleid niet gericht op het transformeren van bestaande kantoorgebouwen en woningen. Daarmee zouden meer woningen kunnen worden gecreëerd. Grote investeerders en particulieren zijn bereid woningen en gebouwen te transformeren naar kleinere wooneenheden voor de koop, mits de gemeente daar in ruimere mate vergunningen voor af zou geven.

Onderzoek toont aan dat veel ouderen kleiner zouden willen wonen wanneer dit binnen hun bestaande leefomgeving mogelijk is. Financiële mogelijkheden zijn er echter vaak niet, of een vergunning is niet te verkrijgen vanwege het huidige woningbeleid. De laatste jaren zijn vergunningen tot woningsplitsing en omvorming helaas juist moeilijker te krijgen binnen de gemeente Delft. Het argument daarvoor is de ‘leefbaarheid’ binnen de stad waarborgen. Mede door dit strengere beleid kunnen echter veel aspirant-kopers nu niet aan een woning komen. 

Proactief woningbeleid

Delft zou juist proactief moeten zijn voor woningzoekenden, zeker ook omdat een deel van hen geen buitenstaanders zijn, maar gewoon Delftenaren. De gemeente moet het voor starters en senioren mogelijk maken betaalbare appartementen van bijvoorbeeld 40-50m2 te kunnen kopen. Dat kan door wijken, straten en gebieden aan te wijzen waar, met instemming van bestaande eigenaren, dit soort betaalbare appartementen gerealiseerd mogen worden. Die realisatie vindt dan plaats met door middel van splitsen of optoppen van bestaande woningen en kantoorgebouwen.

Door beleid te voeren waarmee binnen de bestaande woningvoorraad meer woningen worden gecreëerd, kunnen binnen korte tijd meer woningen worden gerealiseerd dan met nieuwbouw. Dat kan allemaal veilig, duurzaam, aantrekkelijk en levensloopbestendig. Een bijkomend voordeel is dat woningprijzen niet meer zo hard zullen stijgen, of zelfs zullen dalen, zodra het aanbod aan woningen de vraag eenmaal overstijgt. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan wensen van alle inwoners, en niet alleen aan een selecte groep.

Draagvlak vereist

Om een deel van de bestaande woningvoorraad om te vormen tot meerdere woningeenheden is niet alleen een proactief beleid van de gemeente vereist. Daar is ook draagvlak voor nodig onder de Delftse inwoners. Het vraagt soms om een beetje inschikken, maar ook een open blik, ruimhartigheid en flexibiliteit. Men dient zich te beseffen dat het ook een eigen (klein)zoon of (klein)dochter kan zijn die hierdoor een woning kan kopen. U wilt toch immers ook dat ook dat uw eigen kinderen en kleinkinderen zelfstandig kunnen wonen op een manier die hen past? Of misschien biedt het wel kansen voor uzelf.

Of u er nu wel of geen direct belang bij hebt, er is verdraagzaamheid van ons allemaal nodig. Prinsenstad Makelaardij heeft dagelijks te maken met mensen die soms wanhopig op zoek zijn naar een woning. Daardoor zien wij ook dat de huidige situatie op de woningmarkt niet goed is voor Delft. En dat is wat ons beweegt om dit artikel te schrijven. Wat vind jij van onze oplossingen? Ben je het ermee eens, of heb je andere ideeën? Laat het ons weten via onze sociale media kanalen, of via info@prinsenstadmakelaardij.nl.