GEMEENTELIJK HUISVESTINGSBELEID LEIDT TOT LEEGSTAND IN DE BESTAANDE WONINGVOORRAAD

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod, De geplande nieuwbouw gaat hier onvoldoende verandering in brengen en biedt geen oplossing voor de korte termijn. De oplossing kan deels binnen de bestaande woningvoorraad worden gevonden en daar is ook nog eens minder tijd voor nodig. In het onderstaand artikel leg ik u uit hoe deze oplossing er uit zou kunnen zien.