Professionele woningtaxatie; wat komt er bij kijken?

Professionele woningtaxatie; wat komt er bij kijken? 

Als je ooit een woning hebt aangekocht, een hypotheek wilde oversluiten of bijvoorbeeld wilde gaan verbouwen met een lening van de bank, dan heb je waarschijnlijk een woningtaxatie nodig gehad. Er is soms onduidelijkheid over de taxatie, en het is niet altijd even duidelijk waarom een woningtaxatie kost wat het kost. Prinsenstad Makelaardij legt uit wat er allemaal komt kijken bij een professionele, door het NWWI gevalideerde, taxatiedienst. Het is een technisch verhaal, je bent gewaarschuwd.

Taxatie woning copyright ANP XTRA

Voorbereiding op kantoor

Allereerst ontvangt de makelaar een taxatieverzoek van een opdrachtgever; een particulier of de hypotheekverstrekker daarvan. De taxatie wordt vervolgens alvast aangemeld bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Nadat de klant de opdracht heeft bevestigd, wordt er een afspraak gemaakt voor een woningbezoek en ter voorbereiding wordt de opdracht alvast ingevoerd de taxatiesoftware. Prinsenstad Makelaardij maakt voor taxaties gebruik van de taxatieapp Provadie.

Vóór het bezoek aan de woning, wordt er al onderzoek gedaan naar het type woning en publieksrechtelijke en privaatrechtelijke aspecten van de woning. Publieksrechtelijke zaken zijn bijvoorbeeld verplichtingen in het kader van de Wet bodembescherming, een voorkeursrecht van de gemeente en of een monumentale status. Bij privaatrecht gaat het bij woningen bijvoorbeeld om recht op opstal, erfpacht en/of erfdienstbaarheden. Het doel is uiteindelijk om vast te stellen of zaken als deze invloed hebben op de waarde van de woning. Wanneer dit allemaal is onderzocht kan de woninginspectie beginnen. 

Bezoek aan de woning

Het bezoek aan de woning begint met een aantal vragen voor de eigenaar over de woning. Dit gaat om zaken als onderhoud, verduurzamingsmaatregelen, uitbreidingen aan de woning en andere bijzonderheden aan de woning. Ook de conditie van de woning als geheel moet worden vastgesteld. Dit gebeurt in op basis van visuele waarnemingen tijdens de ronde door de woning. Hierbij worden de kenmerken van alle ruimtes in de woning ingevoerd. Dit wordt tevens ondersteund met fotobewijs en beschrijvingen van de staat van onderhoud. Dit alles wordt in de Provadie app ingevoerd.

Indien er geen geldig meetrapport aanwezig is, worden hierna het gebruiksoppervlakte en de inhoud van de woning gemeten. Als het een appartement binnen een VVE betreft, wordt de eigenaar naar VVE-documenten gevraagd. Deze gegevens zijn lang niet altijd aanwezig, en er moet soms moeite voor worden gedaan om ze te krijgen. De activiteit en financiële gegoedheid van de VVE zijn van invloed op de waarde van het object en zijn daarom belangrijk om vast te stellen. 

De eigenaar wordt ook gevraagd naar eventuele verbouwingsplannen. De woningwaarde van vóór en na de verbouwing kan dan worden vastgesteld. Tot slot wordt er een SWOT-analyse van de woning gemaakt. Hierin worden de sterke en zwakke punten van de woning beschreven, alsmede de toekomstige kansen en bedreigingen voor de waarde. Nu dit is gedaan, is het bezoek aan de woning ten einde en begint de verdere uitwerking van het taxatierapport op kantoor.

Nadere uitwerking

Op kantoor wordt gezocht naar minimaal drie referentieobjecten die zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn aan de te taxeren woning. Deze objecten dienen bij voorkeur recent verkocht te zijn, omdat de verkoopprijs van belang is voor de taxatie en actueel moet zijn. Verkoopprijzen worden hierna geïndexeerd naar het prijspeil over het voorlaatste kwartaal. Vervolgens worden deze referentieobjecten vergeleken met de woning op een aantal punten. Aspecten zijn bijvoorbeeld; oppervlakte, inhoud, perceelgrootte en woningtype. Per aspect wordt gekeken of het referentieobject hierop (veel) beter, gelijk of (veel) minder scoort dan het taxatieobject. Uit deze vergelijkingen volgen de gemiddelde marktwaardes van de referentieobjecten, welke de basis vormen voor de uiteindelijke taxatie. 

Nu worden er eventueel nog extra waardes aan het taxatieobject toegekend op basis van waarde verhogende eigenschappen die het heeft t.o.v. de referentieobjecten. Voorbeelden zijn de aanwezigheid van zonnepanelen of een warmtepomp. Hierna wordt de marktwaarde van het taxatieobject vastgesteld, afgerond op duizend euro nauwkeurig. Tot slot wordt er nog een laatste controle uitgevoerd op eventueel ontbrekende gegevens en wordt de vastgestelde marktwaarde vergeleken met modelwaardes van sites als Calcasa en Ortec.

Tot slot worden de taxatiegegevens verstuurd naar het NWWI ter validatie. Het NWWI controleert op werkwijze en volledigheid van de taxatie, en checkt ook de onderbouwing van de marktwaarde. Als het NWWI het taxatierapport goedkeurt, krijgt de klant hiervan melding en ontvangt tegelijk een afschrift van het taxatierapport. Zodra de klant het taxatierapport in bezit heeft, ontvangt deze van Prinsenstad Makelaardij een factuur voor de geleverde taxatiedienst.

Tot slot

Dit is in de notendop hoe een professionele taxatiedienst (PTD) in zijn werk gaat. Het gehele proces heeft minimaal vier tot vijf uur werk in zich voor een opgeleide taxateur. Vaak gaat er echter meer tijd in zitten, bijvoorbeeld in het geval van ontbrekende informatie bij de opdrachtgever, wanneer het een appartement betreft met een VVE, of als er ook een geplande verbouwing moet worden meegenomen als marktwaarde. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen omtrent een taxatie, of wilt u misschien zelf een taxatie laten uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact op met Prinsenstad Makelaardij.