Beschrijving

English text below! 

Dit 3-kamer appartement ligt in de wijk Wippolder-Noord in Delft aan de Delfgauwseweg 147 in Delft. De accommodatie ligt op 1,5 km van de TU Delft en 1,5 km van het historisch centrum van Delft.
Dichtbij uitvalswegen A-13, A-12 en A-4. 
U kunt gratis parkeren voor de deur!

Het gemeubileerde appartement bevindt zich op de begane grond en is voorzien van een woonkamer, 2 slaapkamers, een flatscreen-tv met kabelzenders en een volledig uitgeruste keuken met koelkast, oven, wasmachine/droger en een gaskookplaat. Verder heeft het appartement een badkamer met inloopdouche en wastafelmeubel en een apart toilet.

Populaire bezienswaardigheden in de buurt van het appartement zijn de Oostpoort, het Science Centre Delft en Theater de Veste. De dichtstbijzijnde luchthaven is Rotterdam The Hague, op 13 km.

Netto huurprijs: € 915,-  per maand bestaande uit het gebruik van:
•	De kale woning
•	De vaste inrichting (keuken met apparatuur, led verlichting, badkamer met accessoires, toegangstelefoonsysteem)
•	De stoffering (gordijnen, vloerbedekking)

Optie huur van meubilair: € 50,- per maand, inclusief gebruik van wasmachine en droger.

Voorschot € 135,- per maand aan:
•	Energie
•	Water
•	Internet en kabel (Ziggo)
•	Lokale belastingen voor gebruik van het appartement

Uitgangspunt is huren per direct. 

Huurvoorwaarden: 
•	Geen studenten en geen woongroepen.
•	Waarborgsom en/of garantiestelling afhankelijk van leeftijd, samenstelling huishouden en type inkomen.
•	Geen bemiddelingscommissie voor huurder 
•	De huur moet voor de 1e van de betreffende maand op de rekening staan van de verhuurder 
•	Huurcontract van minimaal 12 maanden met optie tot verlenging 
•	1 maand kijkrecht voor de verhuurder bij beëindiging van het huurcontract 
•	Huisdieren in overleg.
•	ROZ-huurcontract
•	Roken niet toegestaan
•	Er mogen geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. 
•	Er worden geen uitlatingen gedaan over het toewijzingsbeleid 

Dit is een aanbod waar geen rechten aan kunnen worden ontleend, daar wijzigingen mogelijk zijn. 

Bij belangstelling voor de huur van het appartement dient u aan te tonen: 
•	Kopie paspoort, dan wel ander geldig legitimatiebewijs 
•	3 loonstroken (indien beschikbaar of anders een garantstelling huur door ouders)
•	3 recente bankafschriften met daarop zichtbaar bijschrijvingen salaris en afschrijvingen huur.
•	Arbeidsovereenkomst
•	Werkgeversverklaring (indien beschikbaar)
•	Uittreksel KvK (ondernemers)
•	Belastingaangifte 2019 (ondernemers)
•	Verhuurdersverklaring (indien beschikbaar) 

De potentiele huurder dient er rekening mee te houden dat er een check op identiteit en creditwaardigheid zullen plaatsvinden alvorens er een huurovereenkomst wordt aangegaan.

De verhuurder doet zelf de huurderselectie op een nader te bepalen bezichtigingsmoment.


This 3-room apartment is located in the Wippolder-Noord district in Delft at Delfgauwseweg 147 in Delft. The property is 1.5 km from TU Delft and 1.5 km from the historic center of Delft.
Near exit roads A-13, A-12 and A-4.
Free parking in front of the door!

The furnished apartment is located on the ground floor and includes a living room, 2 bedrooms, a flat-screen TV with cable channels and a fully equipped kitchen with fridge, oven, washer / dryer and a gas hob. The apartment also has a bathroom with a walk-in shower and washbasin and a separate toilet. 

Popular points of interest near the apartment include Oostpoort, Science Center Delft and Theater de Veste. The nearest airport is Rotterdam The Hague Airport, 13 km from the property. 

Net rental price: € 915 per month consisting of the use of:
• The bare house
• The permanent establishment (kitchen with appliances, LED lighting, bathroom with accessories, access telephone system)
• The upholstery (curtains, carpets)

Option rental of furniture: € 50 per month, including use of washing machine and dryer.

Advance € 135 per month to:
• Energy
• Water
• Internet and cable (Ziggo)
• Local taxes for use of the apartment

The starting point is renting immediately.


Rental conditions:
•	No students and no living groups.
•	Deposit and / or guarantee depending on age, household composition and type of income.
•	No mediation committee for tenant
•	The rent must be on the landlord's account for the 1st of the relevant month
•	Rental contract of at least 12 months with option to extend
•	1 month viewing right for the landlord upon termination of the lease
•	Pets not allowed
•	ROZ lease
•	Smoking not allowed
•	No changes may be made to the rented property without the express permission of the landlord.
•	No statements are made about the allocation policy

This is an offer from which no rights can be derived, as changes are possible.

If you are interested in renting the apartment, you must bring with you the viewing date to be determined:
•	Copy of passport, or other valid ID
•	3 payslips (if available or otherwise a guarantee rent by parents)
•	3 recent bank statements showing visible salary additions and rent depreciation.
•	Labor contract
•	Employer's statement (if available)
•	Extract from Chamber of Commerce (entrepreneurs)
•	Tax return 2019 (entrepreneurs)
•	Landlord statement (if available)

The potential tenant must take into account that a check on identity and creditworthiness will take place before a lease is entered into.

The landlord makes the tenant selection himself at a viewing date to be determined.

Kenmerken