Beschrijving

English text below! 

Aan de rustig gelegen Brasserskade in Delft op de 1e etage aan de staatzijde is deze volledig gerenoveerde en nieuw ingerichte studio voor u beschikbaar. De Brasserskade ligt net buiten het centrum van Delft (15 minuten loopafstand), heeft een gunstige ligging ten opzichte van uitvalswegen en in de straat is voldoende gratis parkeergelegenheid. Ook tram- en bushalte zijn op loopafstand te bereiken. 

Huurprijs is € 730,- per maand, inclusief gas, water en licht, internet, servicekosten, onderhoud en gebruik stoffering per maand. 

Dit betreft een zelfstandige woonruimte, waardoor huren met subsidie tot de mogelijkheden behoord.

Uitgangspunt is huren per 1 juli 2018. 

Indeling
Begane grond: 
Afgesloten centrale hal/trapopgang met belsysteem en brievenbussen. Via de trappen is de 2e etage te bereiken. 

2e etage:
De studio is voorzien van een keuken met gasfornuis, combi-oven/magnetron een koelkast met vriezer, een spoelunit met mengkraan, een afzuigkap en diverse opbergkasten. Een moderne badkamer met hangend toilet, een wastafelmeubel met mengkraan, een spiegelkast, een douche met mengkraan en een handdoekradiator. Deze studio heeft tevens een balkon op het zuiden!

2e etage:
Gemeenschappelijk gebruik van wasmachine en wasdroger door huurders van 4 studio’s.

Huurvoorwaarden: 
•	Te huur voor maximaal een 1 persoons, studentenzijn welkom!
•	1 maand waarborgsom betalen voor de aanvang van de huurtermijn
•	Geen bemiddelingscommissie voor huurder 
•	De huur moet voor de 1e van de betreffende maand op de rekening staan van de verhuurder 
•	Minimaal huurcontract 12 maanden met optie tot verlenging 
•	1 maand kijkrecht voor de verhuurder bij beëindiging van het huurcontract 
•	Huisdieren niet toegestaan
•	ROZ-huurcontract
•	Er mag niet gerookt worden
•	Er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
•	Er worden geen uitlatingen gedaan over het toewijzingsbeleid 

Dit is een aanbod waar geen rechten aan kunnen worden ontleend, daar wijzigingen mogelijk zijn. 

Bij belangstelling voor de huur van de studio dient u op een van de open dagen (26 en 28 juni 2018 aanstaande van 16:00 tot 19:00 uur) mee te nemen: 
•	Kopie paspoort, dan wel ander geldig legitimatiebewijs 
•	3 loonstroken (indien beschikbaar of anders een garantstelling huur door ouders)
•	3 recente bankafschriften met daarop zichtbaar bijschrijvingen salaris en afschrijvingen huur.
•	Arbeidsovereenkomst
•	Werkgeversverklaring (indien beschikbaar)
•	Uittreksel KvK (ondernemers)
•	Belastingaangifte 2017 (ondernemers)
•	Verhuurdersverklaring (indien beschikbaar) 

De potentiele huurder dient er rekening mee te houden dat er een check op identiteit en creditwaardigheid zal plaatsvinden alvorens er een huurovereenkomst wordt aangegaan.

De eigenaar doet zelf de huurderselectie op beide open dagen. Maak voor een bezichtigingstijdstip een afspraak met de makelaar!
ALLEEN VOORAF GEVERIFIEERDE ASPIRANT HUURDERS WORDEN TOEGELATEN TOT DE WONING.
-----------------------

This completely renovated and newly furnished studio is available to you on the quiet situated Brasserskade in Delft on the 1st floor on the state side. The Brasserskade is located just outside the center of Delft (15 minutes walking distance), has a convenient location in relation to roads, and there is ample free parking in the street. Tram and bus stop are also within walking distance.

Rent is € 730,- per month, including gas, water and electricity, internet, service costs, maintenance and use of upholstery per month.

This concerns an independent living space, which means renting with subsidy belongs to the possibilities.

The starting point is renting from 1 July 2018.

Layout
Ground floor:
Closed central hall / staircase with bell system and mailboxes. Via the stairs you can reach the 2nd floor.

2nd floor:
The studio is equipped with a kitchen with gas cooker, combi-oven / microwave, a fridge with freezer, a sink with mixer tap, a hood and various storage cupboards. A modern bathroom with hanging toilet, a washbasin with mixer tap, a mirror cabinet, a shower with mixer tap and a towel radiator. This studio also has a south-facing balcony!

2nd floor:
Shared use of washing machine and dryer by tenants of 4 studios.

Rental conditions:
•	For rent for a maximum of 1 person, students are welcome!
•	1 month deposit to pay before the start of the rental period
•	No mediation commission for tenant
•	The rent must be on the account of the lessor for the 1st of the relevant month
•	Minimum lease 12 months with option to extend
•	1 month of viewing rights for the landlord upon termination of the rental contract
•	Pets not allowed
•	ROZ lease contract
•	There is no smoking
•	No changes may be made to the rented property without written permission from the landlord.
•	No statements are made about the allocation policy

This is an offer from which no rights can be derived, as changes are possible.

If you are interested in renting the studio, you must bring one of the open days (26 and 28 June 2018 from 16:00 to 19:00):
•	Copy of passport or other valid proof of identity
•	3 wage slips (if available or otherwise a rental guarantee by parents)
•	3 recent bank statements with visible inscriptions on salary and depreciation of rent.
•	Labor contract
•	Employer's declaration (if available)
•	Excerpt from the Chamber of Commerce
•	2017 tax return (entrepreneurs)
•	Landlord Statement (if available)

The potential tenant must take into account that a check on identity and creditworthiness will take place before a rental agreement is entered into.

The owner himself does the tenant selection on both open days. Make an appointment with the broker for a viewing time!
ONLY ADVANCED ASPIRANT TENANTS WILL BE ADMITTED TO THE HOUSE ONLY.

Kenmerken