Home » Nieuws » Verduurzamen woning

Verduurzamen woning

Vanaf 2018 geldt bij de bouw een feitelijk aardgasverbod.

Vanaf 2021 worden nieuwbouwwoningen aardgasvrij opgeleverd.

Tot 2021 moeten er 30.000 – 50.000 bestaande woningen aardgasvrij worden gemaakt.

Vanaf 2021 moeten er 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt.

Vanaf 2030 moeten er 200.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt.

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn, terwijl de uitstoot van CO2 tot bijna nul moet zijn gereduceerd.

Dit is een flinke opgave en de gebouwde omgeving (gemeenten, bewoners en eigenaren) moet hieraan bijdragen via energiebesparing en door de overgang van aardgas naar alternatieve energiebronnen voor duurzame warmte in woningen en gebouwen.

Met het beschikbaar stellen van goedkope leningen en subsidies zet de overheid in op vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners en eigenaren.

In de brochure-duurzaamheid  leest u als consument waar uw kansen liggen op het verduurzamen en aardgasvrij maken van uw woning.